05 Feb 20

ครบรอบ Buddy Bike ก้าวสู่ปีที่ 7

“ บัดดี้ ไบค์แรลลี่” รวมใจสองล้อ เพื่ออาหารน้องที่เขาใหญ่  เสาร์ที่ 7 อาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563  ณ โรงเรียนบ้านโศกน้อย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

..ประวัติโรงเรียน..

An image

ประวัติโรงเรียนบ้านโศกน้อย

โรงเรียนบ้านโศกน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30320

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ก่อสร้างอาคารเรียน มีนายโสม แปลงแดง ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยราษฎรบ้านโศกน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยร่วมมือกันบริจาคทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 6,070 บาท ( หกพันเจ็ดสิบบาทถ้วน ) แล้วนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว ขึ้น 1 หลัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมด้วยเครื่องอุปกรณ์ เช่น เสาธง โต๊ะม้านั่งครู 1 ชุด โต๊ะเรียน 16 ชุด กระดานดำ 3 แผ่น ป้ายชื่อโรงเรียน 1 ป้าย โอ่งน้ำ และส้วมถาวร 1 ที่ มีเนื้อที่ดิน 5 ไร่ ซึ่ง นายพิมพ์ แสงลำพูน อดีตผู้ใหญ่บ้านโศกน้อย เป็นผู้มอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน

 

..เกี่ยวกับโรงเรียน..

An image

เมื่อเตรียมอาคารเรียนเสร็จแล้ว พร้อมที่จะเปิดทำการเรียนการสอนได้ จึงได้ขออนุญาตทางอำเภอเพื่อ ขอเปิดเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้นได้ ตามคำสั่งที่ จังหวัดนครราชสีมา 15/247 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2514 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้น ดังนั้นชาวบ้านจึงได้ไปเรียนเชิญ นายจรินทร์ กาญจโนมัย นายอำเภอปากช่อง มาเป็นประธานเพื่อทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียน ในวันที่ 16 เมษายน 2514 แต่นายอำเภอติดราชการคัดเลือกทหาร ชาวบ้านจึงได้จัดทำกันเองจนเสร็จพิธี และได้สั่งให้ เด็กมาโรงเรียนในวันเปิดเรียนภาคต้น วันที่ 11 พฤษภาคม 2514 ทางอำเภอได้ส่งครูมาทำการสอน 1 คน โดยแต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์ พรจรรยา ครูโรงเรียนบ้านคลองดินดำ มาดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านโศกน้อย ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2514 ตามหนังสือส่งตัวของโรงเรียนบ้านคลองดินดำ ที่ 22 / 2514 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2514 เรื่อง แต่งตั้ง

 

.. ภาพกิจกรรมของกลุ่มบิ๊กไบค์ ..

An image

 

..เดอะบลูม บายทีวีพลู เขาใหญ่..

An imageAn image

 

..ภาพรวมการจัดกิจกรรม..

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ www.buddybikethailand.com นิตยสารและโซเชียลมีเดียที่อยู่เคียงข้างคนรักรถทั้งสี่ล้อและสองล้อ ตลอดจนสื่อป้ายโฆษณาต่างๆ และสื่อกิจกรรมครบวงจร
โดยเฉพาะในตลาด Big Bike ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทุกค่ายต่างนำเสนอยนตรกรรมรุ่นใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อยึดส่วนแบ่งทางด้านการตลาดให้ได้สูงสุด และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์จนนำไปสู่การตัดสินใจซื้อ
เพื่อสร้างเครือข่าย กลุ่มคลับ สำหรับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ และ Big Bike โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง Buddy bike Magazine & www.Buddybikethailand.com จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

 

กิจกรรมที่ดำเนินการ

บัดดี้ ไบค์แรลลี่รวมใจสองล้อ เพื่ออาหารน้องที่เขาใหญ่ 7-8 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโศกน้อย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษา และสิ่งของจำเป็น เพราะนอกจากเด็กเล็กๆ ก่อนวัยอนุบาลแล้วก็ยังมีเด็กโตที่ต้องไปโรงเรียนอีก ค่าใช้จ่ายทั้งนั้น ซึ่งถ้าหากเราไม่ได้เดือดร้อนหรือพอจะช่วยเหลือได้ ก็จงช่วยเหลือให้คนที่ยากไร้ ให้ได้รับความสุข และเราเองก็จะได้รับความสุขจากการให้ไปด้วยอีกทางหนึ่ง
ให้ความอบอุ่นแก่เด็ก ๆ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะมาจาก การถูกทอดทิ้ง และจากเหตุภัยพิบัติต่างๆ
จัดหาอุปกรณ์การเรียน ข้าวสารอาหารแห้ง และทุนการศึกษาให้แก่เด็ก ๆ ที่ยั่งยืน โดยจะมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก ๆ อีกด้วย

 

Recent Post

Popular Post